Supervizare profesionala

Statul de psiholog principal supervizor în psihologie clinică oferă psihologului clinician principal dreptul de a superviza activitatea psihologilor practicanţi sub supervizare, pe linia competenţelor pe care aceştia trebuie să le dezvolte pentru a accede la nivelul de psiholog practicant autonom.

Supervizarea se realizeaza in baza unui contract de supervizare incheiat intre supervizat si supervizor, pe durata a minim un an de zile (minim 50 de ore) si presupune organizare de intalniri periodice cu psihologii practicanti supervizati (individual sau intalniri de grup), intalniri in care se vor discuta teme specifice activitatii de supervizare in psihologie clinica.